Morski biodiverzitet Tivat 2023

24 okt 2023

Izvještaj o morskom biodiverzitetu dijela tivatskog akvatorijuma (na udaljenosti 200 m od obale) počev od južne granice kat. parc. 2182/5 KO Mrčevac (prateći obalu) do zapadne granice kat. parc. 667 KO Đuraševići ( obuhvatajući i Prevlaku-Ostrvo cvijeća) - detaljnije