Nacrt odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade

04 jul 2011

Nacrt odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade - PDF

Program javne rasprave - PDF