Najava ceremonije dodjele nagrada za primjer najbolje prakse

15 dec 2014

Ceremonija dodjele nagrada za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. Godinu će se održati 16. decembra 2014. godine sa početkom u 11h, u Danilovgradu (Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA).
Ceremoniju će otvoriti: Aleksandar Žurić, potpredsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore i predsjednik Opštine Bijelo Polje, Dragan Pejanović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Janina Hrebickova, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove.
Programom je predviđena prezentacija pobjedničkih praksi u trajanju od 7 minuta.
U ime opštine Tivat, primjer najbolje prakse „Unapređenje energetske efikasnosti kroz aktivnosti lokalne samouprave“ prezentovaće Petar Vujović, energetski menadžer i savjetnik predsjednika opštine za ekonomski razvoj i međunarodnu saradnju, koji će i primiti nagradu.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA