Najava drugog javnog konkursa za podršku ženskom preduzetništvu

22 okt 2021

Sekretarijat za privredu najavljuje da će 1. novembra biti raspisan drugi javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu. Konkurs će trajati 30 dana, a sredstva iz budžeta Opštine Tivat namijenjena su ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis. Ukupan rasploživi iznos za raspodjelu u okviru ovog konkursa iznosi 12.400,00 eura.

Pravo da se prijave na konkurs imaju žene koje su kao fizička lica registrovane kod nadležnih organa za obavljanje privredne djelatnosti, žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa a imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji opštine Tivat.

Ovim povodom, 27. oktobra sa početkom u 19 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat biće održana radionica na kojoj će biti prezentovan postupak prijave i popunjavanja potrebne dokumentacije za prijavu na konkurs.

Za više informacija o konkursu, možete se obratiti Sekretarijatu za privredu putem telefona: 032/661-347 ili na e-mail: privreda@opstinativat.me.

post slika