Najava Info dana povodom prezentacije agrobudžeta i programa za unaprijeđenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu

06 maj 2022

Sekretarijat za privredu Opštine Tivat obavještava javnost da će u srijedu, 11. maja biti održan Info dan povodom prezentacije agrobudžeta i programa za unaprijeđenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu.

Na info danu prisustvovaće predstavnice Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje će zainteresovanim licima pružiti informacije o samim linijama podrške, kao i o načinu prijave i dostavljanju neophodne dokumentacije.

Programi Ministarstva ekonomskog razvoja su:

  1. Program za razvoj i promociju zanatstva
  2. Programska linija za podršku malim ulaganjima
  3. Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti
  4. Programska linija za uvođenje međunarodnih standarda
  5. Programska linija za podršku digitalizaciji
  6. Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije
  7. Programska linija za podršku internacionalizaciji
  8. Programska linija za početnike u biznisu
  9. Programska linija za pružanje mentoring usluga

Agrobudžet će biti predstavljen iz sektora biljne proizvodnje.

Termin održavanja info dana je srijeda, 11. 05. 2022. godine sa početkom u 13h, u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

post slika