Najava: Radionice na temu vršnjačkog nasilja i zloupotrebe pirotehničkih sredstava

27 dec 2021

Opština Tivat i nadležni Sekretarijat za društvene djelatnosti, u saradnji sa Odjeljenjem bezbjednosti Tivat i JU OŠ “Drago Milović” Tivat, u cilju prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih organizuju radionice na temu vršnjačkog nasilja, kao i zloupotrebe pirotehničkih sredstava u periodu predstojećih praznika.

Radionice su namjenjene učenicima osnovnih škola, od drugog do petog razreda i održaće se po sledećem rasporedu:

  • Osnovna škola “Drago Milović” - gradska matična škola, utorak 28.12.2021. godine u terminu od 13:00 - 15:00 h
  • Osnovna škola “Drago Milović” - gradska matična škola, srijeda 29.12.2021. godine u terminu od 13:00 -15:00 h
  • područna jedinica Donja Lastva, srijeda 29.12 2021. godine u terminu od 08:00 - 09:00h
  • područna jedinica Gradiošnica, četvrtak 30.12.2021. godine u terminu od  08:00 - 09:00h.

Ciljevi radionica su edukacija djece o prepoznavanju vršnjačkog nasilja, usmjeravanje djece na adekvatno reagovanje na prepoznati oblik nasilja, podsticanje na nenasilno rješavanje konflikata, kao i ukazivanje na opasnosti od upotrebe pirotehničkih sredstava.