Napravimo zajedno foto izložbu pejzaža Boke Kotorske

19 maj 2014

Partneri projekta „Baština-Pokretač razvoja“ pozivaju sve zainteresovane da uzmu učešće u izradi foto-izložbe pejzaža Boke Kotorske. Izložba se organizuje kao prva aktivnost „Dana pejzaža“, kao dio projekta „Baština – Pokretač razvoja” (u okviru programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore). Cilj foto-izložbe pejzaža Boke Kotorske je razvijanje svijesti o vrijednosti pejzaža i značaju njegovog očuvanja, što se promoviše kroz Evropsku konvenciju o predjelu i ostale konvencije o zaštiti kulturne i prirodne baštine.

 Za foto-izložbu je potrebno poslati 2 fotografije i 2 kratka tekstualna obrazloženja:
Jednu fotografiju vašeg omiljenog pejzaža* u Boki Kotorskoj koji je Vama posebno značajan za očuvanje identiteta Boke i kratko obrazloženje zbog čega Vam se taj pejzaž naročito dopada
Jednu fotografiju pejzaža* koji Vam se manje sviđa u Boki Kotorskoj i kratko obrazloženje zbog čega Vam se taj pejzaž manje dopada
Uz fotografiju i obrazloženje, obavezno dostavite Vaše ime, prezime i kontakt podatke (telefon, e-mail).
* Napomena: Pod pejzažom se podrazumijeva i prirodni i izgrađeni prostor
Fotografije sa obrazloženjima možete slati na jedan od navedenih načina:
1. U elektronskom obliku, u rezoluciji 300 dpi (ili 1600×1200 pxl), na e-mail adresu: boka.pejzaz@gmail.com
2. Razvijene fotografije s pisanim obrazloženjem, poštom, na adresu Opštine Tivat: Trg Magnolija, 85 320 Tivat, sa naznakom „Za foto-izložbu pejzaža“ ili dostaviti direktno na portirnicu Opštine Tivat
 
Poziv za učešće u izradi foto-izložbe otvoren je do subote, 31. maja 2014. godine.
Sve pristigle fotografije biće postavljene u foto-galeriji na veb sajtu www.bastina.eu 14. juna 2014. godine će u Tivtu biti organizovana izložba pristiglih radova.
Organizator zadržava pravo da se oko finalnog sadržaja koji će biti prezentovan na izložbi dodatno konsultuje sa učesnicima. Organizator, takođe, zadržava pravo da ne objavi fotografije koje ne odgovaraju temi, kao ni one koje na bilo koji način vrijeđaju, omalovažavaju ili diskredituju bilo kog pojedinca/ku, preduzeće ili ustanovu, po bilo kom osnovu.
Učešćem u ovoj foto-izložbi uzimate udio u kampanji „Dani pejzaža“ koja se sprovodi u okviru projekta „Baština-Pokretač razvoja“ i doprinosite razvijanju svijesti o vrijednosti pejzaža i značaju njegovog očuvanja. Sve dodatne informacije vezane za foto-izložbu i o samom projektu „Baština – pokretač“ razvoja mozete naći na veb sajtu www.bastina.eu ili ih dobiti putem telefona 032 302 520.
Budite slobodni da ovu informaciju dalje proširite kako bi se što više ljudi aktivno uključilo.

Projekat „Baština – Pokretač razvoja” ima za cilj da doprinese uspostavljanju saradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti. Vodeći partner projekta je Opština Tivat, dok je glavni partner u Hrvatskoj Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Partneri u projektu sa crnogorske strane su: Kulturno zavičajno udruženje Napredak Gornja Lastva, Tivat i Expeditio – Centar za održivi prostorni razvoj, Kotor. Saradnici u projektu sa crnogorske strane su: Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore i SEE Heritage mreža (Mreža za nasljeđe Jugoistočne Evrope).

post slika