Nastavak akcije pošumljavanja

30 nov 2022

Opština Tivat u predstojećem periodu planira da sprovede nastavak akcije pošumljavanja. Prvi dan pošumljavanja planiran je u petak, 02. 12. 2022. godine sa početkom u 11 časova, na lokaciji bivše deponije Grabovac.

U cilju održivosti i zaštite prostora, pošumljavanje se nastavlja modelom agrošumarstva.

Pod agrošumarstvom se podrazumjevaju aktivnosti koje uključuju kombinovano gajenje šumskog drveća i voća zajedno sa drugim kulturama, uz obostranu korist za ljude, biljke, životinje i životnu sredinu uopšte.

U tom smislu, pošumljavanje će biti vršeno sadnicama masline, divljeg šipka i iglice (čičimak).

Aktivnost organizuju Sekretarijat za privredu i Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat, a nabavku sadnica obezbjedila je NVO “Momentum” i internacionalna škola “Arcadia Akademy”, koji će sa svojim članovima i đacima učestvovati u akciji pošumljavanja.

DOO “Komunalno” Tivat pripremiće teren za sadnju biljaka.

Pozivaju se zainteresovane institucije, organizacije i građani, koji žele da uzmu učešće u ovoj akciji u smislu sadnje na terenu, da se pridruže u petak, 2. decembra sa početkom u 11h na lokaciji Grabovac.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija će biti odložena.

post slika