OBALNO ŠETALIŠTE BELANE

19 jun 2015

Obavještenje - dalje

Rješenje - dalje

Izvještaj o Javnoj raspravi - dalje


Obavještenje - dalje

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu - dalje


Obavještenje - dalje

Rješenje o potrebi procjene uticaja - dalje


Obavještenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - dalje