OBAVJEŠTENJE

17 dec 2018

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXVI sjednicu Skupštine opštine Tivat br. 0303-030-25/10 od 11.12.2018. godine, obavještavamo Vas da će institut “slobodne stolice” koristiti :

Predstavnik NVO “Matica Boke” Ivan Starčević koji će uzeti učešća po sledećim tačkama predloženog dnevnog reda :

3. Predlog Odluke o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu

20. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P. 264/2015

21.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P. 265/2015.

Napominjemo da se isti prijavio za diskusiju po dopuni dnevnog reda, ukoliko je bude.

Predstavnik NVO “Pravi put” Đorđe Trajčevski koji će uzeti učešća po tački predloženog dnevnog reda:

10. Izvještaj o realizaciji Opštinskog programa razvoja kulture 2015-2020 (presjek ostvarenja strateških ciljeva i rezultata 2016-2018 – I ciklus)

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT