OBAVJEŠTENJE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

11 maj 2018

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36", mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17), obavještava da se organizuje PRETHODNO UČEŠĆE JAVNOSTI.

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se na način propisan  čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36" objavljen je na internet stranici: http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/184024/Prethodno-ucesce-javnosti.html

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.