OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR. 0101-404-861/7

11 dec 2017

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - RADOVI NA KANALIZACIJONOJ MREŽI KALIMANJ - dalje