OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR.0101-404-916/8 OD 22.12.2017. GODINE

22 dec 2017

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - SANACIJA KROVA CENTRA ZA KULTURU U GRADIOŠNICI - dalje