OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR. 0101-404-942/5 OD 26.12.2017. GODINE

29 dec 2017

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_IZRADA POTPORNOG ZIDA U DONJOJ LASTVI - PDF