OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR. 0101-404-860/8 OD 26.12.2017. GODINE

28 dec 2017

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA RADOVA NA IZRADI OGRADE OKO LUČICE KALIMANJ - PDF