Obavještenje o izvođenju radova u ulici Braća Stipanić i Ulici od potoka

05 dec 2023

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će na osnovu Rješenja br. 16-341/23-UPI-173/3 od 04.12.2023. godine, početi izvođenje  radova na prekopavanju u ulici "Braća Stipanić" kat.parc.br. 90 KO Tivat i Ulici od potoka kat.parc.br. 634/1 KO Donja Lastva (uzdužno prekopavanje) u cilju izgradnje dva TK okna.

Radovi će biti izvođeni fazno, uz naizmjenično odvijanje saobraćaja, u skladu sa izrađenim Projektom privremene saobraćajne signalizacije u zoni izvođenja radova.

Izvođač radova, dužan je da obezbjedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja kao i da preduzme sve mjere zbog obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19).

Izvođenje radova će trajati od 10.12.2023. do 30.12.2023. godine.

Građanima se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

post slika