Obavještenje o javnoj raspravi o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije revizije zaštićenog područja “Plaža Pržna”

28 jul 2021

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava javnost da je Predsjednik Opštine Tivat, Odlukom broj 01-322/21-570 od 27.07.2021. godine, utvrdio Nacrt Odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra „Plaža Pržna“ (u daljem tekstu Nacrt Odluke) i Nacrt Studije revizije zaštićenog područja “Plaža Pržna” (u daljem tekstu Nacrt Studije) i iste stavio na javnu raspravu, sa Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije biće održana u periodu od 27.07.2021. godine do 27.08.2021. godine (30 dana).

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke i Nacrt Studije je moguće izvršiti:

·      putem veb-sajta Opštine Tivat – www.opstinativat.me 

·      u štampanoj formi u zgradi organa uprave Opštine Tivat, odnosno u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5 (I sprat) svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova (srijedom od 08:00 do 14:00 časova).

Okrugli sto o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije održaće se u četvrtak 26.08.2021.godine sa početkom u 11:00 časova u Domu kulture „Uroš Rautović“ u Radovićima.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije održaće se u četvrtak 26.08.2021.godine sa početkom u 18:00 časova u aministrativnoj zgradi Opštine Tivat – Multimedijalna sala.

Pozivamo vas da uzmete učešće u predmetnoj javnoj raspravi, date svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju u pisanoj formi:

·      putem pošte na adresu Opština Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br.1, 85 320 Tivat

·      neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

·      na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me

Program javne rasprave – dalje

Nacrt Studije revizije – dalje

Nacrt Odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra – dalje