OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU RADOVA NA ZAMJENSKOJ SADNJI STABALA U VELIKOM GRADSKOM PARKU

21 jun 2019

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj  obavještava javnost da je tokom 25. juna 2019. godine (utorak) planirano vršenje radova na uklanjanju tri preostala stabla u Velikom gradskom parku u okviru predviđene zamjenske sadnje, na prostoru u neposrednoj blizini parkinga JU OŠ „Drago Milović“ i škole Knightsbridge Schools International Montenegro.

U okviru predviđenih radova biće uklonjena tri pinjola visine oko 20 m, koji su izgubili svoje vitalne i estetske vrijednosti, a nakon njihovog uklanjanja biće izvršena zamjenska sadnja istim vrstama. Usljed velike visine stabala koja su predmet planiranih radova, i specifičnosti lokacije, poslove uklanjanja vršiće alpinista g. Dejan Verigo iz PK „Subra“ u saradnji sa „Komunalno“ d.o.o. Tivat i Službom zaštite i spašavanja Opštine Tivat.

Molimo sve građane da radi lične bezbjednosti tokom 25. juna ne koriste prostor Velikog gradskog parka u blizini parkinga JU OŠ „Drago Milović“ i škole Knightsbridge Schools International Montenegro. Takođe molimo da se tokom tog dana za parkiranje vozila ne koristi prostor parkinga, radi spriječavanja neželjenih oštećenja na vozilima.

Zahvaljujemo se građanima na razumijevanju i saradnji.