Obavještenje Opštinske izborne komisije Tivat

19 mar 2023

 Poštovani birači,

Obavještavamo vas da je biračko mjesto broj 16 prebačeno sa adrese Buća Lukovića kod ljetnje pozornice na adresi Trg Kulture dva, te birači sada glasaju na adresi “DTV Partizan” na adresi Luke Tomanovića 6.

S poštovanjem,

Opštinska izborna komisija

 Predsjednica

Marijana Nikolić