Obavještenje – Projekat izgradnje kablovskog voda

16 apr 2021

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kablovskog voda 2x110 kV od TS 110/35 kV Radovići do stuba 170 dalekovoda 110 kV Tivat - Lastva, Opština Kotor i Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me, odnosno veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, IV proleterske 19, je do 19.04.2021.godine.

Dokumentacija za odlučivanje o procjeni uticaja - WORD

Obavještenje - WORD