OBAVJEŠTENJE SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ENERGETSKU EFIKASNOST

10 maj 2019

Sekretarijat za komunalne poslove,  saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat, obavještava javnost da se na osnovu Rješenja br. 1005-340-up-98/1 od 09.05.2019.godine izvode sledeći radovi:

  • Uzdužni prekop lokalnog puta “Radovići – Oblatno” na lokaciji između naselja Radovići  i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ukupne dužine 15m i
  • Dva poprečna prekopa lokalnog puta “Radovići Oblatno” na lokaciji između naselja Radovići  i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Radovi se izvode u periodu  od 07.05 do 07.06.2019.godine.