Obavještenje

03 sep 2010

OPŠTINA TIVAT

Komisija za prikupljanje ponuda

Broj: 01-1051/3

Tivat,03.09.2010 g.    

   

                   Na osnovu  čl.6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( Sl.list Crne Gore, br. 44/2010) i čl 56. Statuta opštine Tivat („ Sl.list RCG“, br 40/04 i 26/06), Rješenja o formiranju komisije za sprovodjenje postupka izdavanja u zakup poslovnog  prostora i prodaje putničkih automobila u vlasništvu opštine Tivat –odluka Predsjednika br. 01-1051,

Predsjednik komisije daje 

OBAVJEŠTENJE

Zbog nemogućnosti da komisija radi u punom sastavu u zakazanom terminu, 06.09.2010.g u 12h kada se trebalo izvršiti otvaranje prispjelih ponuda,  a na osnovu Oglasa o davanju u zakup poslovnog prostora, br. 01-1051/2, otvaranje ponuda se odlaže i zakazuje otvaranje ponuda za četvrtak 09.09.2010. sa početkom u 12h.

OPŠTINA TIVAT 

Komisija za prikupljanje ponuda

Predsjednik

Ilija Janović