Odluka o raspodjeli sredstava NVO za 2010

12 mar 2010

CRNA GORA

OPŠTINA TIVAT

Komisija za raspodjelu

sredstava NVO

Broj: 0409 – 253 /1

Tivat, 10.03.2010. godine

 

Na osnovu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO («Sl.list RCG – opštinski propisi» broj 8/05), Komisija za raspodjelu sredstava za projekte NVO Opštine Tivat,   o b j a v lj u j e

 O D L U K U

 

O RASPODJELI SREDSTAVA

Br

   N  V  O

Projekat

Iznos sredstava

1

Ars praesentia Boke Kotorske

VIIIMedjun.rad.za duvačke instr.

 4.000 €

2

„Harlekin“

Lastovski  karneval

 1.000 €

3

Organizacija žena Tivat

„Žućenica Fest 10“

 2.000 €

4

„Pravi put“

Budi kreativan

 2.500 €

5

Foto KVK „Mladost“

Tivat i Boka–aero foto i fortif Boke

 2.000 €

6

Hrvatska krovna zajednica

„Fešta rogača“

 1.000 €

7

Djeca Tivta

Planeta radosti

 1.500 €

8

Udruženje Egipćana

Predškola djece Egipćana

 2.300 €

9

Klapa „Jadran“

Očuvanje tradic klapskog pjevanja

 1.000 €

10

Udruženje pčelara „Pelin“

Zaštita pčela

 1.500 €

11

29.11.43. „Tivat“

Dan Mladosti

 1.000 €

12

Vini Pu i družina

„Igramo se, maštamo i učimo“

    200 €

13

Maslinarsko društvo „Boka“

„Bokeška maslina“ izložba ulja

 1.000 €

14

„Oporavak“ Tivat

„Put oporavka“

 2.000 €

15

GPD Tivat

Redovna djelatnost

 6.000 €

16

Bokeška mornarica Tivat

Redovna djelatnost

 2.000 €

17

KUD „Boka“

Redovna djelatnost

 2.000 €

 

 

                         UKUPNO

33.000 €

 

              

Tivat, 09.03.2010. godine

 

Predsjednik,

Krsto Bošković s.r.