Obilježavanje 1. marta – Dana zaštite i spašavanja u Crnoj Gori i Međunarodnog dana civilne zaštite

25 feb 2022

Nizom događaja edukativnog i informativnog karaktera, Opština Tivat obilježiće 1. mart – Međunarodni dan civilne zaštite i Dan zaštite i spašavanja u Crnoj Gori. Primarni cilj planiranih aktivnosti biće podizanje svijesti javnosti o opasnostima od velikih nesreća i katastrofa, ali i uloga civilne zaštite u prevenciji i edukaciji.

Međunarodni dan civilne zaštite proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1990. godine, dok se Dan zaštite i spašavanja u Crnoj Gori obilježava od 2013. godine.

Poster: Brand New Tivat

post slika