Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana Komisije za raspodjelu sredstava u 2022. godini u sklopu programa ReLOaD 2

23 feb 2022

Opštine Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj raspisuju Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog člana/ice, predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2022. godini u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2).

Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2022. godini čini 7 članova/ica, i to: 4 člana/ice – predstavnika/ce opština Klastera, 2 člana/ice – predstavnika/ce UNDP i 1 član/ica – predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u sljedećim oblastima: zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i zaštita, rodna ravnopravnost, omladinska politika i kultura.

Za člana radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije, umjesto tog člana/ice Komisije određuje se lokalni službenik/ca jedne od gore navedenih lokalnih samouprava.

Rok za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u Komisiju je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 04.03.2022. godine.

Javni poziv možete pogledati ovdje

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u komisiju za raspodjelu sredstava možete preuzeti ovdje

post slika