Obuka – Priprema biznis plana

12 jul 2013

U Opštini Tivat 10.07.2013. godine u okviru projekta „Priprema i implementacija Državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom“ održan je trening za program obuke „Razvoj biznis plana za javne usluge/utvrđivanje tarifa“ za južni region, kojem su prisustvovali i članovi radne grupe za pripremu Lokalnog plana upravljanja otpadom za Opštinu Tivat: Jovanka Laličić, Zorica Gverović, Tonko Lukšić, Biljana Krivokapić, kao i pripravnik Ratko Perišić.

 

Institucionalni ekspert g-din Miloš Katić prisutne je upoznao sa pripremom i sadržajem biznis plana, kao i sa specifičnostima sektora upravljanja otpadom u Crnoj Gori: pregled trenutne situacije u oblasti cijena i gubitaka/dobiti; socijalni faktori/kapaciteti za plaćanje i priuštivost cijena za usluge upravljanja otpadom; ekonomska efikasnost; identifikacija odgovarajuće strukture cijena; identifikacija odgovarajućeg modela naplate; regionalni sistem subvencija/identifikacija odgovarajućeg modela subvencija na lokalnom i regionalnom nivou.

 

post slika