OBUKA VRŠNJAČKIH EDUKATORA

11 maj 2018

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja - Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti Opštine Tivat, organizovala je dvodnevnu obuku za vršnjačke edukatore - VIII generacije, koja se održala 10 i 11. maja u prostorijama Opštine Tivat.

Obuku su pohađali učenici VII, odnosno VIII razreda JU OŠ”Drago Milović”. Na projektu edukacije vršnjačkih edukatora, Opštini je pomoć pružila saradnica Kancelarije, profesorica Melita Klakor, koja je bila zadužena za prikupljanje prijava i proces selekcije.

Mladi, njih više od deset, obučavalo se u domenu zdravih stilova života, razvijanja različitih vještina i sticanja znanja iz oblasti prevencije bolesti zavisnosti. Ključni dio obuke odnosio se na sticanje sposobnosti da stečeno znanje edukatori prenesu svojim vršnjacima. Obuku je vodila pedagogica Snežana Kršikapa, a nakon završene obuke svi polaznici stekli su sertifikate.

Zadatak vršnjačkih edukatora biće da u saradnji sa Kancelarijom i stručnim službama u svojim školama, održavaju interaktivna predavanja na temu prevencije bolesti zavisnosti, sprječavanja rizičnog ponašanja, određenih mjera opreza, sprješavanja pojave predrasuda, diskriminacije i vršnjačkog nasilja.

post slika