OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA – Tivat, 27-31.05.2013. godine

06 jun 2013

Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji Uprave za kadrove Crne Gore i Opštine Tivat na planu usavršavanja kadrova loklane administracije, a koji za krajnji cilj ima unaprijeđenje kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga građanima, u multimedijalnoj sali u Opštini Tivat, od 27. do 31. maja 2013. godine održavala se obuka za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima. Stručni ispit predstavlja jedan od osnovih uslova za rad u državnom, odnosno organu lokalne uprave.
Obuka je koncipirana kroz petodnevni modul gdje se obrađuju teme koje se polažu na stručnom ispitu za rad u državnim organima, dok su predavači bili renomirani stručnjaci iz oblasti kojom se bave:
•    Privredno pravo – Julka Badnjar
•    Ustavno pravo – Miodrag Vuković
•    Finansijsko pravo – Predrag Goranović
•    Radno pravo – Mileva Todorović i Đuro Nikač Crne Gore
•    Upravno pravo – Senka Klikovac

Pored pripravnika i korisnika stručnog osposobljavanja u organima lokalne uprave Opštine Tivat, obuci su prisustvovali i pripravnici u javnim ustanovama, preduzećima, organizacijama u opštini Tivat, zaposleni u filijalama državnih organa na područiju Opštine Tivat, kao i zaposleni u opštinama Budva i Kotor- ukupno preko 40 učesnika.