PREDSTAVNICA OPŠTINE TIVAT NA NACIONALNOJ KONFERENCIJI “CRNA GORA I GLOBALNO OBRAZOVANJE”

06 jun 2013

Nacionalna konferencija “Crna Gora i globalno obrazovanje” održana je u petak u Podgorici, u Ministarstvu prosvjete.Predstavnica opštine Tivat mr.Darka Ognjanović uzela je učešće u ranije prijavljenoj radionici “Globalno obrazovanje i neformalno obrazovanje” gdje je prenijela iskustva iz opštine Tivat kada je ova problematika u pitanju.
Seminar su otvorili :
Mubera Kurpejović, pomoćnica ministra prosvjete, Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Tamara Čirgić, koordinatorka projekta, Forum MNE
Ambassador Mr Francisco Seixas da Costa, Izvršni direktor North South Centra Savjeta Evrope moderatorka:  Ajša Hadžibegović, samostalni ekspert
Panel diskusiju je vodio  Mr Miguel Silva, North South Centar Savjeta Evrope – Globalno obrazovanje: kompetencije za građanstvo, interkulturalni dijalog i globalnu svijest.

Različiti aspekti globalnog obrazovanja – uvodničari za teme u radnim grupama:
Globalno obrazovanje i formalno obrazovanje – gđa Inese Vaivare, LAPAS (Latvian Platform for Development Cooperation), Latvija
Globalno obrazovanje i neformalno obrazovanje – gdin Rene Suša, platforma Sloga (Slovenian Global Action), društvo Humanitas, Slovenija
Globalno obrazovanje i mediji – gđa Anita Kehre, The Latvian Media Professionals Training Center, Latvija

Cilj Konferencije je da okupi sve potencijalno zainteresovane strane u oblasti globalnog obrazovanja iz Crne Gore, kao i regionalne i međunarodne stručnjake angažovane na ovom polju koji zajedno mogu da doprinesu početku konsultacija na ovu temu, ali i da isplaniraju dalje korake kad je u pitanju razvoj globalnog obrazovanja u Crnoj Gori .
 Ova Konferencija predstavlja nastavak sličnih konferencija koje su organizovane od 2009. godine u različitim evropskim zemljama. U periodu od 2013. do 2015. godine planirano je organizovanje niza konferencija ove vrste u zemljama kandidatima za prijem u Evropsku uniju. Konferencija je organizovana od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore, Foruma MNE, Uprave za mlade i sport i uz podršku Centra Sjever Jug Savjeta Evrope.
Na Konferenciji su razmijenjena iskustava kad je u pitanju globalno obrazovanje i njegovi različiti aspekti s posebnim osvrtom na vezu globalnog i formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i vezu između globalnog obrazovanja i medija
Imajući u vidu da Crna Gora nema strategiju za globalno obrazovanje, Konferencija je ugostila stručnjake iz zemalja u kojima je koncept globalnog obrazovanja razvijen, kako bi podijelili primjere dobre prakse iz svojih zemalja i samim tim motivisali slične inicijative u Crnoj Gori.