ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU PRIVEZIŠTA NA LOKACIJI STARA RAČICA

17 sep 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice obavjestila je Opštinu Tivat da je „Fab Petrol” d.o.o. iz Podgorice, Mahala bb, Golubovci, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju privezišta na lokaciji Stara Račica, akvatorij ispred kat.parcele 1596/1 KO Đuraševići, Opština Tivat. 

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat kancelarija broj 5, radnim danima od 8 do 11 časova. 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, IV proleterske br.19, je do 21.09.2018.godine. 

Dokumentacija - PDF