ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2018/2019. GODINU

05 nov 2018

Na osnovu člana 72, stav 1 tačka 16 Statuta opštine Tivat ("Službeni list CG" - opštinski propisi, broj 24/18), člana 10 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list Crne Gore - opštinski propisi", br. 10/12, 03/13 i 35/15), i Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2018/2019. godinu, na predlog Komisije za dodjelu stipendija br. 0405-637-92/60 od 24.10.2018.godine, donosim ODLUKU o dodjelu stipendija.

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2018/2019. GODINU - PDF