ODLUKA O DODJELI STUDENTSKE NAGRADE ZA 2018. GODINU

05 nov 2018

Na osnovu člana 72, stav 1 tačka 16 Statuta opštine Tivat ("Službeni list CG" - opštinski propisi, broj 24/18), člana 9 Odluke o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija ("Sl.list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/17 od 24.11.2018. godine), i Liste kandidata za dodjelu studentske nagrade za 2018. godinu, br. 0405-637-113/3 od 26.10.2018. godine, dostavljenu od strane Komisije za dodjelu studentske nagrade za 2018. godinu, predsjednik opštine Tivat donosi ODLUKU o dodjeli studentske nagrade za 2018. godinu.

ODLUKA O DODJELI STUDENTSKE NAGRADE ZA 2018. GODINU - PDF