Odluka o izboru najboljeg autohtonog suvenira na temu – Bućarska olimpijada

09 nov 2022

Na osnovu Konkursa za izradu autohtonog suvenira na temu  "Bućarska olimpijada", broj 04-063/22-149, od 22.07.2022. godine, a u skladu sa Strategijom razvoja turizma opštine Tivat za period 2020.-2024. godine (Aktivnost 3.4.8. - Razvoj i izrada   autohtonih i lokalnih suvenira),  Sekretarijat  za drustvene  djelatnosti  donosi Odluku o izboru najboljeg autohtonog suvenira na temu - "Bućarska olimpijada".

Skeniranu odluku možete preuzeti na sledećem linku - dalje

Konkurs i prateća dokumentacija - dalje