ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA HITNE NABAVKE

09 nov 2017

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja hitnih nabavki br. 1901-404-70 od 01.11.2017.godine, ovlašćeno lice Opštine Tivat, donosi ODLUKU o pokretanju postupka hitne nabavke za nabavku fitosanitarnih usluga u cilju zaštite i spašavanja stabala palmi na području teritorije Opštine Tivat  - dalje