Program javne rasprave i Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Tivat

28 mar 2023
Program javne rasprave - detaljnije
Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Tivat - detaljnije