Odluka o pristupanju izradi Opstinškog razvoja kulture za period od 2015 do 2020 godine

24 jun 2015

Odluka - dalje

Rješenje - Formiranje radne grupe - dalje

Rješenje o imenovanju Predsjednika i članova Savjeta za kulturu Opštine Tivat - dalje