Odluka o raspodjeli dopunskih sredstava NVO

14 jan 2010

CRNA GORA

OPŠTINA TIVAT

Komisija za raspodjelu

sredstava NVO

Broj: 0409 – 1354

Tivat, 28.12.2009. godine

 

 

Na osnovu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO («Sl.list RCG – opštinski propisi» broj 8/05), Komisija za raspodjelu sredstava za projekte NVO – Tivat,   o b j a v lj u j e

 

O D L U K U

 

O RASPODJELI SREDSTAVA (II Konkurs)

 

Br

   N  V  O

Projekat

Iznos sredstava

1

„Pravi put“

Dopunska sredstva

 1.000

2

GPD „Tivat“

Dopunska sredstva

 1.700

3

Djeca Tivta

Dopunska sredstva

    300

4

Udruženje penzionera

Radni uslovi

 1.000

5

Radio Dux

„Zeleno – plava Boka“

 1.670

6

Maslinarsko društvo

„Škola maslinarstva za najmladje“

 1.630

     

                                                                                               UKUPNO                                7.300

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

 

                                                                                              PREDSJEDNIK KOMISIJE,

                                                                            Krsto Bošković