Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu

09 dec 2022
Na osnovu člana 21, 22, 23 i  24 Odluke o kriterijumima, načinu i  postupku raspodjele sredstava za podršku ženskorn preduzetništvu ("SI. list CG -  opštinski propisi" broj 10/19) Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu na II Sjednici održanoj 07.12.2022. godine donosi Odluku o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu - detaljnije