Obavještenje o II krugu javnih poziva podrške poljoprivredi

08 dec 2022
Sekretarijat za privredu Opštine Tivat, u skladu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede objavljuje II krug javnih poziva podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, i to za:
  1. Ruralni turizam:
- Podrška za učešće u izradi projektne dokumentacije renoviranja postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine - detaljnije
- Podrška za opremanje ugostiteljskog, turističkog ili smještajnog objekta u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat - detaljnije
-  Podrška za uređenje terena, bašti, livada ili vidikovaca u sklopu domaćinstava koje je u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat - detaljnije
  1. Podršku razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje - detaljnije
  2. Podršku razvoju maslinarstva - detaljnije
  3. Podršku razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje - detaljnije
  4. Podršku razvoju pčelarstva - detaljnije
  5. Podršku razvoju organske poljoprivrede  - detaljnije
  6. Podršku razvoju ribarstva i marikulture - detaljnije
  7. Podršku održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje - detaljnije
  Javni pozivi otvoreni su zaključno sa danom 20. 12. 2022. godine (utorak).   Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu u kancelariji broj 17, na telefon broj 661-347 i na mail privreda@opstinativat.me.

post slika