Odluka o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost za 2024. godinu

02 apr 2024

Na osnovu člana 17 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi, broj 19/19 od 13.05.2019. godine i 09/20 od 04.03.2021.godine), Javnog konkursa za raspodjelu sredstava opredjeljenih za izdavačku djelatnost za 2024. godinu broj 04-633/24-41 od 06.02.2024. godine, te na osnovu Predloga odluke o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost za 2024. godinu broj 04-633/24-41/15 od 29.03.2024. godine, donijetog od strane Komisije za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost, Sekretarijat za društvene djelatnosti donosi Odluku o sufinansiranju za izdavačku djelatnost za 2024. godinu. Odluka je dostupna ovdje.

post slika