ODRŽAN PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM

04 apr 2013

Danas je u opštini Tivat kao opštini domaćina  održan I sastanak radne grupe za Izradu lokalnog plana upravljanja otpadom u okviru projekta : "Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom" koji će biti realizovan od strane  Ministarstva održivog razvoja i turizma, uz ekspertsku podršku španske kompanije EPTISA Ingenieria y Consultoria S.A. Sastanku su prisustvovali izabrani predstavnici opština Kotor, Ulcinj i Opštine domaćina a sastanak su vodili eksperti projektnog tima Mr Katić Miloš I Mr Čađenović Novak.
U okviru sastanka eksperti projektnog tima su prisutnima predstavili sadržaj i strukture budućeg Lokalnog plana upravljanja otpadom, upoznali radnu grupu sa budućim zadacima, dok su  na kraju dogovorene aktivnosti koje je potrebno sprovesti do narednog sastanka. Dogovoreno je da predstavnici Opštine domaćina  i JP Komunalno pribave svu potrebnu dokumentaciju iz domena važećih lokalnih planova, Odluka, i dr. koji su u vezi sa projektom dok je sa predstavnikom Komunalnog preduzeća utvrđen i datum za početak zajedničkog rada na uzorkovanju otpada na 27 lokacija (odabrani lokaliteti  :Centar grada, Seljanovo, D.Lastva, Mrčevac i Radovići) za potrebe njegove kvalitativne i kvantitativne analize upravljanja.
Važno je istaći i da je u okviru sastanka, kao predsjedavajući radne grupe izabrana Gđa Gverović Zorica Sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj opštine Tivat.