ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE(2015-2019)

10 sep 2015

Juče je (09.09.2015.g.) u multimedijalnoj sali Opštine Tivat održana centralna javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite za period 2015-2019.godine. Javna rasprava je organizovana od strane Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Tivat. Dokument je uradjen uz podršku kancelarije UNDP-ja u Crnoj Gori a u sklopu projekta «Reforma sistema socijalne i dječije zaštite – Unapređenje socijalne inkluzije», koji je sprovodio UNDP CO Crna Gora sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, a koji je podržan od strane Delegacije Evropske Unije (DEU) kroz fondove IPA 2010.

Sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti upoznala je prisutne da je Nacrt Lokalnog plana rezultat zajedničkog rada institucija i organizacija civilnog društva koje pružaju usluge socijalne zaštite u opštini Tivat te da je Radni tim imao zadatak da u skladu sa strateškim smjernicama uradi Lokalni plan koji će pružiti kvalitetniju uslugu onim građankama i građanima Tivta kojima su te usluge potrebne. Prioritetne grupe su djeca u riziku, osobe sa invaliditetom, stara lica, mladi i odrasle osobe u riziku, materijalno ugrožena lica, teže zapošljiva lica, samohrani roditelji.
Nikčević je rekla da javna rasprava traje do 10.09.2015.godine i izrazila očekivanja da će se u formi Prijedloga naći pred odbornicima već na sljedećem zasijedanju tivatske Skupštine.
Đorđe Trajčevski (NVO "Pravi put") je rekao da se ova organizacija već duže vrijeme posvetila problemu nasilja u predškolskom uzrastu i naglasio potrebu partnerske saradnja sa stranim donatorima, te afirmaciji društvene odgovornosti.Takodje u smislu osvrta na lokalni plan o kome se raspravljalo ukazao je na porast socijalnog siromaštva. Svoje vidjenje na razvoj socijalnih usluga dao je i član Radnog tima, Milentije Mandić, iz ugla zapošljavanja, naročito teže zapošljivih lica.
Silvana Mamula,članica radnog tima osvrnula na akcioni plan, posebno na materijalna davanja sa nivoa države te na date mogućnosti koje lokalna zajednica i civilni sektor mogu pružiti u cilju razvoja socijalnih usluga. Duško Božović (Crveni krst Tivta) je naglasio finansije i donacije kao problem, te istakao segmente koje Crveni krst radi dok je Marijana Mišić Škanata ispred radnog tima ukazala na neophodnost timskog rada, što se pokazalo i kroz izradu Lokalnog plana, jer bez timskog rada ne bi bio sveobuhvatan i kvalitetan te istakla formiranje i ažuriranje neophodne baze podataka. Dinka Čečur iz nadležnog Sekretarijata pojasnila je prisutnim gradjanima odredjene segmente lokalnog plana i naglasila da se plan donosi za period od četiri godine te je pristup izradi bio i vremenski i finansijski ograničen.
U javnoj raspravi svoje sugestije i primjedbe dali su i ostali prisutni predstavnici NVO sektora,odbornici i gradjani,što će radni tim razmotriti te u formi Prijedloga Lokalni plan dati Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.

 

post slika