TIVAT NO STRESS Wi-Fi ZONE

09 sep 2015

 

Opština Tivat je od 01.08.2011. godine od Porto Montenegra preuzela ugovornu obavezu besplatne distribucije bežičnog interneta na teritoriji opštine Tivat – projekat popularno nazvan „Tivat Free Wi-Fi“. Nakon formiranja Sekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove, navedeni projekat dobija novu dimenziju promjenom fokusa interesovanja sa rezidencijalnog dijela opštine (zamisao Porto Montenegra u sklopu korporacijskog društveno odgovornog poslovanja) na površine od javnog značaja – centralni gradski trg, šetališno kupališne zone u centralnom dijelu opštine, frekventni objekt saobraćajne infrastrukture...
Zahvaljujući pohvalnoj saradnji sa lokalnim stanovništvom i privrednim subjektima, koji su nam izašli u susret i dozvolili postavljanje antena na svojim objektima uz obezbjeđivanje strujnog priključka neophodnog za funkcionisanje istih, uspjeli smo pokriti većinu javnih površina, naročito u šetališno kupališnom pojasu centralnog dijela opštine, kako bi građani, pośetioci i turisti mogli koristiti navedenu uslugu u što većoj mjeri na teritoriji naše opštine.
Uz izvanrednu saradnju sa firmom Telenor ( ranije MNNews ) uspijeli smo bez dodatnih troškova povećati protok interneta sa 4 na 10 Mb/s ukupnog protoka interneta, izvršiti dislokaciju opreme i modernizaciju iste, kao i povećati broj lokacija. Protok interneta ograničen u paketima od 384/128 Kb/s (kako bi više korisnika moglo istovremeno koristiti navedenu uslugu) dovoljan je za osnovno korišćenje (pr. mail, medijski portali, društvene mreže).
Zaokružena je pokrivenost šetališno kupališnih zona u centralnom dijelu opštine Tivat, od lučice Kalimanj do plaže Bašića u Donjoj Lastvi, što uz lokacije od javnog značaja kao što su Aerodrom, Autobuska stanica, Trg Magnolija, SMŠ „Mladost” i centar Radovića čini značajnu pokrivenost besplatne distribucije bežičnog interneta i doprinos imidžu grada Tivta kao prosperitetnoj turističkoj destinaciji.

U maju 2018. godine Turistička organizacija Tivat je na postojeći projekat nadogradila platformu Tivat – no stress Wi-Fi zone. Konekcija za besplatno korišćenje interneta ostvaruje se registracijom na prijavnoj strani na kojoj se nalaze linkovi do određenih opštinskih institucija i privrednih subjekata, kao i prostor za promociju različitih događaja putem reklamnih banera. Brzina internet konekcije je limitirana na 400kbps po korisniku i sat vremena trajanja prijavne sesije, sa neograničenim brojem prijava u toku dana. Ovaj „Hotspot“ je dostupan na 13 lokacija u gradu, sa 18 instaliranih pristupnih tačaka.

 

Lokacije Besplatnog Bežičnog Interneta

 • Aerodrom Tivat
 • Autobuska Stanica Tivat
 • Trg Magnolija
 • SMŠ "Mladost"
 • Akvatorijum Lučice Kalimanj
 • Šetališno kupališna zona od hotela Palma do Pina
 • Pine
 • Šetališno kupališna zona od Porto Montenegra do Ponte Seljanova
 • Plaža Ponta Seljanova
 • Šetališno kupališna zona od restorana Waikiki do parka Ivovića (Hotel Kamelija)
 • Šetališno kupališna zona od parka Ivovića do hotela Carrubba - Donja Lastva
 • Šetališno kupališna zona od hotela Carrubba do plaže Bašića - Donja Lastva
 • Centar Radovića

Za pomoć u realizaciji projekta dugujemo zahvalnost:

 • Vivijani Vuksanović
 • Ivanu Pekoviću (Agencija Manor), Mariu Grbcu (lokal Rio Grande), Milanu Goboviću (lokal Harizma)
 • Predragu Kočoviću (lokal Regata)
 • Ljubu Arsiću (Waikiki restaurant and beach bar)
 • Almi i Izeti Karić (market Bingo 2) – hot spot za autobusku stanicu prije izgradnje objekta
 • Upravi pomorske sigurnosti
 • HTP Mimoza
 • Korisnicima domova kulture „Josip Marković“ u Donjoj Lastvi i „Uroš Rautović“ u Radovićima
 • Upravama Aerodroma, Autobuske stanice i SMŠ „Mladost“ u Tivtu
post slika