ODRŽANA 15 SJEDNICA ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT

20 maj 2015

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat, je 15.05 2015. godine održala XV sjednicu, , na kojoj je analiziran predlog Izvještaja o radu koji bi trebao da se nađe na dnevnom redu sjednice SO Tivta zakazane za 26 maj.Predsjednica Komisije mr Darka Ognjanović je informisala članove Komisije o podacima koje su prikupljeni i ažurirani, a tiču se zaposlenih i njihovih dosijea koji su pripremljeni za sjednicu Skupštine.


Komisija u punom sastavu je usvojila Izvještaj o radu i predlaže ga Skupštini na usvajanje.Nakon ove tačke dnevnog reda Komisija je razmatrala planiranu aktivnost”Ljubaznost od mene počinje” već prepoznatu kampanju koja bi ove godine započela početkom juna.
Dogovoreni su dalji koraci i precizirani zadaci svake ponaosob članice Komisije ,kako bi kampanja ove godine bila što vidljivija ne samo za građane Tivta već i za one koji tokom ljeta dolaze u naš grad.Analizirano je stanje ispunjenosti ustanovljenih zadataka u prethodnom periodu kada su u pitanju pregledi kutija za primjedbe ,sugestije i poštu. Izraženo je zadovoljstvo do sada učinjenim, uz nadu da će i dalji rad Komisije izazvati pažnju kao tokom posjeta institucijama kojima je opština Tivat osnivač.