Održan II Sastanak Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone u Tivtu

28 jul 2023

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović predsjedavao je drugim po redu ovogodišnjim sastankom Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone. U Tivtu trenutno boravi 9.243 domaćih i stranih turista, što je na nivou rezultata iz prošle godine. “Evidentno je 17% više gostiju u tivatskim hotelima, dok je u privatnom smještaju registrovano 6% manje gostiju u odnosu na prethodnu godinu”, istakla je direktorica Turističke organizacije Tivat Nina Lakičević. Po njenim riječima, gosti u Tivtu se u najvećoj mjeri žale na uslove na plažama, a vezano za zakup ležaljki, pokrivenost plaža ležaljkama, te na pojavu pasa lutalica i cijene usluga u gradu.

Potpredsjednik opštine dr Andrija Petković osvrnuo se na probleme u snabdijevanju Tivta električnom energijom tokom juna i jula. On je više informacija zatražio od predstavnika Elektrodistribucije Milinka Papovića. Papović je informisao prisutne da su u protekom periodu evidentirane dvije havarije na glavnim strujnim vodovima. Po njegovim riječima problem u Tivtu jeste preopterećenost mreže zbog činjenice da posljednjih godina ekspanziju gradnje nije pratio razvoj mrežnih kapaciteta.  Predsjednik opštine je naveo da je Opština imala sastanak sa predstavnicima CEDIS-a, da je upoznat sa problemima i da će biti neophodni radovi na jačanju elektro-distributivne mreže u Tivtu.

Sastanku Koordinacionog time je prisustvovao Draško Lončar koordinator Uprave za inspekcijske poslove za Tivat. On je istakao kako su inspekcijski organi u Tivtu za nepunih mjesec dana izrekli prekršajne naloge u iznosu od 140.000€. Inspektori su kaznene naloge ispisivali zbog nepoštovanja radnog vremena, neprijavljenih radnika, neangažovanja propisanog broj spasilaca na plažama.

Predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su učesnike sastanka obavjestili o smanjenim gužvama na trajektu, te istakli probleme koji postoje u odnosima sa zakupcima plaža na teritoriji opštine Tivat. Na sastanku je istaknuta potreba za sakncionisanjem onih zakupaca koji ne poštuju odredbe ugovora sa Morskim dobrom. Članovi tima su predstavnicima ovog javnog preduzeća prenijeli pritužbe građana kada je u pitanja rad trajekata na liniji Kamenari-Lepetani, ali i sporne situacije sa tivatskih plaža.

O čistoći plaža ove godine staraju se i ekipe zaposlenih u Komunalnom preduzeću Tivat. Direktor Komunalnog Vučeta Stanišić naglasio je da se radi punim kapacitetima, te da se rad organizuje dvokratno i u dežurstvima shodno povećanoj potrebi tokom ljetnjih mjeseci. Zahvaljujući dežurstvima, u popodnevnim časovima djeluje se na posebno frekventnim tačkama u gradu. Kao poseban problem istaknut je način na koji trgovinski objekti odlažu otpad, ali i čistoća samih prilaza ovim objektima. Službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni  nadzor obići će trgovinske objekte i apelovati na povećanu brigu o čistoći.

Rad tivatske policije usmjeren je na odvijanje saobraćaja, a službenici policije u stalnom su kontaktu sa opštinskim službama i preduzećima. Evidentirana je pojačana pojava prosjačenja na ulicama Tivta, pa je dogovorena zajednička akcija policije i službenika Sekretraijata za inspekcijski i komunalni nadzor. Iz ovog opštinskog sekretarijata najavljen je nastavak akcije kontrole buke ali i kontrole nepropisno parkiranih vozila.

Sekretarijatu za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti naložena je izrada odluke o upotrebi električnih trotineta, odnosno zabrani njihovog korišćenja u određenim gradskim zonama.

Iz Vodovoda i kanalizacije Tivat vodosnabdijevanje grada ocjenjuju redovnim. Potrošnja vode je na nivou prošlogodišnje, iako je evidentiran porast broja potrošača za 10-15%. Direktorka Parking servisa Snežana Vukosavović Novosel za naredni period najavila je modernizaciju procesa naplate parkinga, pa se trenutno radi na nabavci parkomata na parkingu u Arsenalskoj ulici.

Služba zaštite i spašavanja u stanju je pripravnosti. Komandir Milorad Giljača naglasio je problem nepropisnog parkiranja u ulicama u gornjim djelovima grada, što onemogućava pristup sa vatrogasnim vozilima u slučaju potrebe za intervencijom. On se osvrnuo i na tragični događaj u blizini plaže Plavi horizonti kada je stradala jedna osoba, te istakao da je osoba stradala u pokušaju pružanja pomoći drugom licu, što u medijima nije adekvatno prenešeno.

U turističkoj ambulanti Doma zdravlja Tivat dnevno se pregleda oko 35 pacijenata. Nisu zabilježene veće gužve, a za ponedjeljak je planirano otvaranje dječjeg dispanzera koji je renoviran zahvaljujući donaciji Luštice Development.

Kulturne manifestacije u Tivtu odvijaju se predviđenom dinamikom i privlače pažnju domaćih i gostiju.

post slika