ODRŽAN KOLEGIJUM PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

01 aug 2019

Na današnjem kolegijumu Predsjednika skupštine dogovoreno je da se XXX po redu sjednica Skupštine održi 20.08.2019. godine.

Predsjednik Skupštine je predložio okvirni dnevni red u kojem će se između ostalog naći: Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period 01.01.-30.06.2019.godine, Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-ploče Branku Briniću, Dragu Miloviću i Antu Staničiću.

Pored navedih odluka o podizanju spomen obilježlja naći će se i Predlog Odluke o izmiještanju spomen-ploče poginulim radnicima Arsenala Tivat, kao i Predlog Odluke o izmiještanju spomen-ploče sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918.godine Tivat.

Dalje će se naći Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću “Parking servis” Tivat, Izvještaj o radu DOO “Autobuska stanica” Tivat sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu i izvještajem revizora, Predlog Odluke o raspodijeli dobiti DOO “Autobuska stanica” Tivat za 2018.godinu, Procjena rizika od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat, Plan zaštite od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat, Predlog Odluke o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata, Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kat.parcelama 163 i 164 KO Donja Lastva radi polaganja elektro kabla.

Takođe, u pripremi su i druge odluke koje pripremaju nadležni sekretarijati lokalne uprave i ukoliko se ispune svi neophodni uslovi dnevni red biće proširen.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT