USKORO NOVA TURISTIČKO – INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA

01 aug 2019

Tivat će uskoro dobiti novu turističko-informativnu signalizaciju, ukupno 440 tabli na poluportalnim nosačima na 85 lokacija.

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku i ugradnju turističke signalizacije je objavljen 23. jula a otvaranje je zakazano za 14. avgust. procijenjena vrijednost posla je 40 hiljada eura.

Izvođač je dužan da obezbijedi, dopremi i montira turističko-informativne table sa retroreflektujućom folijom klase 2, na aluminijumskoj podlozi.

Nove, putokazno turističko – informativne table u Tivtu projektovane su u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu isticanja turističke signalizacije na putevima, a korišćeni su i primjeri dobre prakse iz okruženja.

Postojeća turističko informativna signalizacija na teritoriji Opštine Tivat je postavljena 2005. godine na osnovu Projekta turističko informativne signalizacije koju je izradio MonteCEP.  Tada je projektovano  ukupno 324 znaka putokazne signalizacije.

Postojeća turističko - informativna signalizacija je u relativno lošem stanju, dio postavljenih znakova turističke signalizacije je neupotrebljiv i ne vrši funkciju, neki znakovi nedostaju, neki su oštećeni, neki zaklonjeni, neki su projektovani mimo standarda i kao takvi postavljeni. Pored toga  u međuvremenu je  došlo do izmjene u sadržajima, kao i do izmjene režima saobraćaja na pojedinim djelovima ulične mreže.

Signalizacija jedan od primjera

post slika