Održan kolegijum predsjednika Skupštine

12 jun 2020

Na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine dogovoreno je da se XXXV po redu sjednica Skupštine opštine Tivat održi 30.06.2020.godine.

Predsjednik Skupštine je najavio da će se na dnevnom redu naći Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2019. godinu sa izvještajem revizora, Izvještaji o radu sa finansijskim izvještajima i izvještajem revizora Javnih ustanova i preduzeća za 2019. godinu i Odluke o raspodjeli dobiti preduzeća, Izvještaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom, Plan i program rada Turističke organizacije Tivat za 2020.godinu i Informacija o raspodjeli sredstava NVO za 2019. godinu, a sve u skladu sa Programom rada Skupštine opštine Tivat za 2020.godinu.Takođe je najavio Odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Tivat koje se odnose na DOO „Komunalno“, DOO „Vodovod i kanalizacija“ i DOO „Parking servis“, zatim Odluke o prenosu prava korišćenja i upravljanja na dijelu objekta 1 na kat.parc 269 KO Tivat JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat“ i Mjesnoj zajednici „Lastva-Seljanovo“, Odluku o prenosu prava korišćenja i upravljanja na dijelu objekta 1 na kat.parc. 892/1 KO Mrčevac Bućarskom klubu „Budućnost“ i Bućarskom klubu „Vrmac“, Odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti investitoru u postupku probavljanja građevinske dozvole kada se objekat gradi na dijelu Urbanističke parcele,kao i Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora/ice JU "Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Tivat". Obzirom da su neke odluke u izradi od strane nadležnih Sekretarijata, ukazao je i da postoji mogućnost proširenja dnevnog reda.

Napomena:

XXXV po redu sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se uz poštovanje mjera propisanih od strane NKT-a, koje su još uvijek na snazi.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

post slika