ODRŽANA PETA GODIŠNJA SKUPŠTINA CIVINET MREŽE

27 feb 2018

U zgradi Narodnog muzeja u Kruševcu održana je peta godišnja Skupština mreže CIVINET Slovenija -  Hrvatska – Jugoistočna Evropa, kojom je predsjedavao Srđan Škunca, koordinator mreže. Prisutne je, u ime domaćina, pozdravila gradonačelnica grada Kruševca, Jasmina Palurović. Mreža CIVINET Slovenija – Hrvatska – Jugoistočna Evropa osnovana je 2013. godine, a Tivat se pridružio mreži krajem 2017. godine.

Tom prilikom usvojena je Politička izjava za 2018. godinu koja podstiče saradnju i širenje Mreže, koja je sada jedna od najvećih u Evropi. Predviđen je niz radionica, programa i primjera dobre prakse za 2018. godinu. Pored analize Političke izjave za 2018. godini, na Skupštini su predstavljeni realizovani projekti sa temom urbane mobilnosti u Ljubljani i Švedskom gradu Malme.

Zaključci Skupštine su da je potrebno sprovesti ideje urbane mobilnosti u gradovima. Neophodne su promjene u svijesti građana u vezi saobraćaja u gradu. Potrebno je intenzivirati biciklistički prevoz, posebno u gradovima u kojima klimatski uslovi pogoduju razvoju biciklističkog prevoza.

Ovo je prva aktivnost CIVINET mreže kojoj je prisustvovao predstavnik Opštine Tivat, a značaj ovakvog događaja se ogleda u ostvarivanju kontakata i razmjeni iskustava sa vodećim evropskim gradovima u oblasti održive urbane mobilnosti. Predstavnici CIVINET mreže su iskazali spremnost za buduću saradnju i organizovanje edukativnih prezentacija i skupova u Tivtu, sa ciljem dostizanja većeg nivoa održivosti urbane mobilnosti.

Ispred opštine Tivat, navedenom događaju je prisustvovao Marinko Terzić, savjetnik za energetsku efikasnost u Sekretarijatu za zaštitu žiovotne sredine i energetsku efikasnost.

post slika