USVOJENE ODLUKE SA XVIII SJEDNICE SO TIVAT OD 22.02.2018

27 feb 2018

01. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2018. godinu - detaljnije
02. Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2017.godinu - detaljnije
03. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2018. godinu - detaljnije
04. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio Tivat - detaljnije
05. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o auto-taksi prevozu - detaljnije
06. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2017. godinu - detaljnije
07. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Branko Brinić za 2017. godinu - detaljnije
08. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU SMŠ Mladost Tivat za 2017 godinu - detaljnije
09. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Mužičke škole za 2017.godinu - detaljnije
10. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na području opštine Tivat - detaljnije
11. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JZU Doma zdravlja Tivat za 2017.godinu - detaljnije
12. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne i dječje zaštite - detaljnije
13. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Tivat za 2017.godinu - detaljnije
14. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja prostoa na teritoriji opštine Tivat za 2017.godinu u zoni kojom upravlja JP Morsko Dobro - detaljnije
15.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju javnog reda i mira na teritoriji opštine Tivat za 2017.godinu - detaljnije
16.Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Tivat - detaljnije
17.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par. 681-3 i 669-13 k.o. Tivat - detaljnije
18. Odluka o davanju u zakup kat.parc.1146-10 k.o. Radovići - detaljnije